Disciplinárna komisia

Späť na detail komisie

Rozhodnutie č. SFZ-DK-2020/2021-0457

U 457 – Jose Carrillo Mancilla / 1389400 / FK Senica / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 433 a rozhodla, že žiadosť zamieta.

U 457 – Jose Carrillo Mancilla / 1389400 / FK Senica / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 433 a rozhodla, že žiadosť zamieta.

Rozhodnutie:SFZ-DK-2020/2021-0457
Dátum zaevidovania:19.12.2020 13:25
Stav:Nové

Poplatky

TypOsobaDôvodSumaDátum
POPLATOK_DKJose Carrillo MancillaPoplatok za prerokovanie25 EUR19.12.2020 13:26