Disciplinárna komisia

Späť na detail komisie

Rozhodnutie č. SFZ-DK-2020/2021-0456

U 456 – Renáta Tomášová / 1313555 / - DK z dôvodu na strane disciplinárneho orgánu a aktuálnych opatrení nariadených ÚVZ SR odkladá predvolanie U 441 na nasledujúce zasadnutie. Predvolanie na zasadnutie DK SFZ bude menovanej doručené elektronickou formou na e-mailovú adresu uvedenú v ISSF.

U 456 – Renáta Tomášová / 1313555 / - DK z dôvodu na strane disciplinárneho orgánu a aktuálnych opatrení nariadených ÚVZ SR odkladá predvolanie U 441 na nasledujúce zasadnutie. Predvolanie na zasadnutie DK SFZ bude menovanej doručené elektronickou formou na e-mailovú adresu uvedenú v ISSF.

Rozhodnutie:SFZ-DK-2020/2021-0456
Dátum zaevidovania:19.12.2020 13:25
Stav:Nové