Komisia delegátov

Späť na detail komisie

Rozhodnutie č. SFZ-KD-2021/2022-0001

II.liga - FC Petržalka

Komisia delegátov sa na svojom zasadnutí konanom dňa 5.4.2022 zaoberala podnetom klubu FC Petržalka (doručeným dňa 4.4.2022 prostredníctvom ISSF, ID 144129) voči neplneniu si povinností delegáta SFZ p. Jána Forgona v stretnutí 22.kola 2.ligy FC Rohožník - FC Petržalka a zaujala nasledovné stanovisko: Delegát zväzu Ján Forgon pochybil, keď nezaujal predpísané miesto, ktoré je na štadióne FC Rohožník vyhradené pre delegované osoby na hlavnej tribúne. Z tohto miesta by mal pod väčšou kontrolou správanie sa jednotlivých divákov ako D, tak aj H, ktorých sektory sa na tejto tribúne nachádzajú. Z miesta, ktoré zaujal na protiľahlej tribúne nezaznamenal hrubé nešportové prejavy fanúšikov H v 2.polčase a preto po stretnutí, pri vyhodnotení nevzniesol voči správaniu divákov žiadne námietky. Keďže tieto hrubé nešportové prejavy boli zachytené na oficiálnom video zázname, ktorý vyhotovovala TV JOJ a ktorý je archivovaný na stránke huste.joj.sk, požiadal delegát po jeho zhliadnutí a následnej analýze o dodatočné doplnenie svojej správy. O doplnenie správy požiadal po 4 dňoch od konania stretnutia. Komisia vyhodnotila postup delegáta ako nesprávny. S delegátom bude vykonaný pohovor a budú voči nemu vyvodené opatrenia v zmysle interných pravidiel KD SFZ.

Rozhodnutie:SFZ-KD-2021/2022-0001
Dátum zaevidovania:07.04.2022 09:29
Stav:Vyriešené