Komisia rozhodcov
MT-KR-2020/2021-0001
Námietka - opodstatnená
Námietka TJ Turčan Košťany voči udelenej ČK hráčovi č. 11 Michal Rúrik v stretnutí I. QUICK triedy 10. kolo Trebostovo – Košťany bola vyhodnotená ako opodstatnená. KR po vzhliadnutí videozáznamu sa uzniesla na nasledovnom stanovisku: - Hráčovi TJ Turčan Košťany č. 11 Michal Rúrik mala byť správne udelená ŽK (nie ČK) - ČK udelená hráčovi FK Trebostovo č. 10 Marián Moškvan bola udelená správne.
Rozhodnutie: MT-KR-2020/2021-0001
Klub: TJ Turčan Košťany
Dátum zaevidovania: 06.10.2020 17:20
Dátum vyriešenia: 06.10.2020 17:20
Stav: Vyriešené