Disciplinárna komisia
MT-DK-2020/2021-0074
U – 85
Jaroš Radim 1276781 T. Kľačany, HNS voči DO, DS: 2 SSN od 12.10.2020, DP 48-2b, uhr. 10 € v MZF,
Rozhodnutie: MT-DK-2020/2021-0074
Klub: TJ Turčianske Kľačany
Dátum zaevidovania: 15.10.2020 12:30
Dátum vyriešenia: 15.10.2020 12:31
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Radim Jaroš 10 EUR 15.10.2020 12:30