30.03.2020, Michaela Majerová

PO KONZULTÁCII S PREDSTAVITEĽMI SFZ, REGIÓNOV I S PREDSEDAMI ObFZ RUŠÍME VŠETKY SÚŤAŽE SsFZ ROČNÍKA 2019/2020

30.03.2020, Michaela Majerová
Stop jarnému amatérskemu futbalu!

Mimoriadna situácia na Slovensku a jej vývoj v ďalšom období neumožňuje  pokračovať v programe majstrovských súťaží Stredoslovenského futbalového  zväzu. Na základe Vyhlásenia... predsedov regionálnych futbalových zväzov (viď  ďalej), ale aj po konzultácii so SFZ a predsedami našich ObFZ – Výkonný  výbor SsFZ formou hlasovania per rollam prijal jednomyseľne nasledovné  rozhodnutia: 1. Rušia sa všetky súťaže SsFZ (dospelí, dorast, žiaci) jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020 2. Výsledky všetkých doteraz odohraných regionálnych súťaží roč.2019/2020 sa anulujú3. Z terajších regionálnych súťaží pre nasledujúci roč.2020/2021 nikto nepostúpi ani nezostúpiNovodobá história futbalu podobné opatrenia nepamätá. Žiaľ šport číslo  jedna v týchto neľahkých časoch musí ísť bokom, v záujme zdravia a  života.

[doc]VYHLÁSENIE.docx
Prečítané: 215x