Zloženie komisie
Meno Funkcia Telefónne číslo E-mailová adresa
Ladislav Slanec predseda 0905 724 543 slanec.ladislav@zoznam.sk
Milan Škorník člen 0915 505 499 / 0903 809 496
Miroslav Antol člen
Tomáš Tóth člen
Ladislav Krnáč člen

Štatút komisie