Zloženie komisie
Meno Funkcia Telefónne číslo E-mailová adresa
Andrej Stašiniak predseda 0918 686 812 stasiniak@yahoo.com
Dušan Trčan člen 0902 150 756
Miroslav Debnár člen 0907 968 484 miroslav.debnar@centrum.sk

Štatút komisie