Zloženie komisie
Meno Telefónne číslo E-mailová adresa
Roman Horák 0907 333 830 romco.horak@gmail.com
Jozef Hrivík 0903 718 107 hrivik@inexpo-liebherr.sk
Pavol Ľorko 0905 265 779 pavol.lorko@gmail.com
Dezider Balajthy 0905 928 468 badestav@gmail.com
Miroslav Spišiak 0903 551 038 spisiak.miroslav@slposta.sk

Štatút komisie