15.12.2017 - Volebná konferencia

9.3.2017

9.12.2016

13.4.2016 - Konferencia spojená s výkladom zákona o športe

03.12.2015

25.06.2015

04.12.2014

27.06.2014

28.03.2014 - KONFERENCIA O MLÁDEŽI

13.12.2013 - VOLEBNÁ KONFERENCIA

05.07.2013

13.12.2012

19.12.2009 - VOLEBNÁ KONFERENCIA