Zloženie komisie
Meno Fukncia Telefónne číslo E-mailová adresa
Miroslav Schneider Predseda 0905 344 444 miroslav.schneider@gmail.com
Ľudovít Hrmo Referent III. liga 0948 504 033 ludovithrmo@gmail.com
Silvia Mesíková Referent IV. liga sk.Sever 0949 750 858 smesikovasm@gmail.com
Marcel Budáč Referent IV. liga sk. Juh 0915 836 600 marcel.budac@gmail.com
Peter Kubinec Podpredseda, referent V. liga sk.A 0905 348 390 skjavornikmakov@gmail.com
Miloš Hnilica Referent V. liga sk.B 0902 344 689 hnilicamilos@gmail.com
Zdenko Považan Referent V. liga sk.C 0907 876 277 zdenkopovazan@gmail.com
Dušan Šimun Referent V. liga sk.D 0903 449 190 simund@azet.sk
Pavel Jánošík Referent - mládež 0910 912 385 pavel.janosik@gmail.com
Michaela Kováčiková Tajomník, zapisovateľ 0905 322 024 dk.ssfz@gmail.com

Štatút komisie

Materiály