Zloženie komisie
Meno Funkcia Telefónne číslo E-mailová adresa
Stanislav Špila Predseda 0907 360 541 stanislav.spila@gmail.com
Ladislav Matejka Tajomník 0915 827 656 matejka@ssfz.sk

Štatút komisie