Zloženie komisie
Meno Funkcia Telefónne číslo E-mailová adresa
Vojtech Kováč predseda 0907 610 145 vkovac@centrum.sk
Pavel Frigmanský podpredseda 0908 424 330 frigman@mag-net.sk
Igor Bella člen 0905 412 378 igi.bella@gmail.com
Miroslav Král člen 0903 682 565 kralovam@centrum.sk
Marián Berky člen 0907 447 520 bery61@gmail.com
Miroslav Nemec člen 0905 186 036 nemec@umb.sk
Ladislav Danyi člen 0918 667 300 ladislav.danyi@seznam.cz
Rastislav Kollár člen 0905 605 591 kollar.rastislav@fhv.umb.sk
Peter Štefaňák člen 0905 484 160 peterstefanak@gmail.com
Tomáš Hvostík člen za KŽF 0917 311 108 tomas_hvostik@hotmail.com

Štatút komisie