Zloženie komisie
Meno Funkcia Referent skupiny Telefónne číslo E-mailová adresa
Ján Majsniar Predseda 0904 333 947 mladezssfz@gmail.com
Ľubomír Konečný Podpredseda agenda KM, príprava ÚS 0905 357 738 lub.konecny@centrum.sk
Martin Fungáč Člen II. liga U19, U17 0908 572 226 martinfungac@gmail.com
Vladimír Remeselník Člen evidencia ŽK, podklady pre DK, KR, HK 0907 227 834 vladimirremeselnik@gmail.com
Peter Imre Člen III. liga dor. U19 sk.Sever, Juh 0915 789 765 peter.imre1@gmail.com
Úsek ISSF
Meno Funkcia Referent skupiny Telefónne číslo E-mailová adresa
Patrik Širanec referent ISSF IV. liga U19,sk. C,D III. liga U15, U13 sk. B 0903 924 236 pa.siranec@gmail.com
Rastislav Behančín referent ISSF IV. liga U19,sk. A,B III. liga U15, U13 sk. A 0908 845 795 rastislav.behancin@gmail.com
Marek Koleno referent ISSF II. liga U15, U13 sk. SEVER a JUH 0902 650 953 marekkoleno@gmail.com
Adam Jekkel referent ISSF nahrávanie deleg. R SsFZ dorast 0917 352 819 adam.jekkel@gmail.com
Michaela Potančoková (Majerová) Tajomník, správca súťaží ISSF mládež dohrávanie zápisov, nahrávanie deleg. R SsFZ - žiaci 0903 584 383 majerova.misa@gmail.com

Štatút komisie

Materiály