Zloženie komisie
Meno Funkcia Referent skupiny Telefonne číslo E-mailová adresa
Jaroslav Jekkel Predseda komisie 0902 229 333 stk.ssfz@gmail.com
Miroslav Beháň Tajomník Správca ihrísk 0907 220 180 mbgas@centrum.sk
Peter Súkeník člen komisie IV. liga JUH 0908 896 675 peterko.sukenik@gmail.com
Bruno Motyčka čestný člen 0918 320 785 brunomotycka@gmail.com
Úsek ISSF
Meno Funkcia Referent skupiny Telefonne číslo E-mailová adresa
Pavol Turňa ISSF manager III. liga 0911 813 940 pavolturna@gmail.com
Branislav Braučok člen úseku IV. liga sk.Sever 0907 825 912 branislav.braucok@gmail.com
Erik Gemzický člen úseku V. liga sk.A 0915 565 244 erik1gemzicky@gmail.com
Jozef Čunderlík člen úseku V. liga sk. B 0907 815 943 cunderlik55@gmail.com
Peter Turňa člen úseku V. liga sk. C 0904 658 717 turnapeter@centrum.sk
Marián Lauer člen úseku V. liga sk. D 0903 546 086 lauer.marian@gmail.com
Ivan Ostrihoň člen úseku Evidencia OT 0911 920 667 ostrihonovci@azet.sk

Štatút komisie

Materiály