Meno Funkcia Telefónne číslo E-mailová adresa
Ing. Ladislav Slanec Predseda revíznej komisie 0905 724 543 slanec.ladislav@centrum.sk
JUDr. Peter Kohút Predseda volebnej komisie 0905 722 408 eupk@mail.t-com