Meno Funkcia Telefónne číslo E-mailová adresa
Roman Horák Predseda odvolacej komisie 0907 333 830 romco.horak@gmail.com
Ing. Miroslav Schneider Predseda DK 0905 344 444 miroslav.schneider@gmail.com