Meno Funkcia Telefónne číslo E-mailová adresa
PhDr. Jozef Paršo Predseda 0907 741 966 futbal@ssfz.sk
Ing. Igor Krško Podpredseda za ZA kraj 0902 197 000 igor.krsko@gmail.com
Ing. Juraj Pilát Podpredseda za BB kraj 0903 808 208 pilatovam@stonline.sk
Stanislav Neuschl Ekonomický manažér 0905 386 512 neuschl@remeslo.com
Mgr. Ľubomír Samotný Manažér pre marketing a PR 0905 389 594 lubomir.samotny@gmail.com
PhDr. Ján Tomčík Zástupca rozhodcov a predseda KR 0915 881 543 tomcik@tomirtech.sk
Mgr. Vojtech Kováč Zástupca trénerov a predseda TMK 0907 610 145 vkovac@centrum.sk
Jaroslav Jekkel Člen a predseda ŠTK 0902 977 611 stk.ssfz@gmail.com
Mgr. Ján Majsniar Člen a predseda KM 0904 333 947 jano6510@gmail.com
PaedDr. Stanislav Špila Člen a predseda MaK 0907 360 541 stanislav.spila@gmail.com
Ing. Andrej Stašiniak Člen a predseda HK 0918 686 812 stasiniak@yahoo.com