Meno Funkcia Telefónne číslo E-mailová adresa
Jozef Paršo Predseda 0907 741 966 futbal@ssfz.sk
Ladislav Matejka Vedúci sekretár 0915 827 656, 048/414 8914 matejka@ssfz.sk
Mária Jánošová Sekretár, PAM, Matrika 0917 234 514, 048/414 8914 matrika@ssfz.sk
Peter Štefaňák Regionálny tréner SFZ 0905 484 160, 0902 937 058 stefanak@ssfz.sk
Michaela Potančoková Administratívny pracovník 0903 584 383 majerova.misa@gmail.com
Michaela Kováčiková Administratívny pracovník 0905 322 024 kovacikova@ssfz.sk

Materiály