Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2020/2021-0032
sťažnosť opodstatnená
KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k Vašej sťažnosti: V 48.´ mal R nariadiť PK pre domáce mužstvo a udeliť ČK hráčovi H č.10 za HNS, neopatrné sotenie do súpera vo vlastnom PÚ, čím mu zmaril jasnú gólovú príležitosť. R bol riešený v zmysle dokumentu "Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci SsFZ".
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2020/2021-0032
Klub: FK Slovan Žabokreky
Dátum zaevidovania: 15.10.2020 12:34
Dátum vyriešenia: 15.10.2020 12:34
Stav: Vyriešené