Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2020/2021-0031
sťažnosť neopodstatnená, zároveň nespĺňa náležitosti RS 2020/2021
KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k Vašej sťažnosti: Bod 1 - R správne neprerušil hru a uznal gól, nakoľko pravidlá neboli porušené. Bod 2 - voči uvedenému nie je možné podať sťažnosť v zmysle RS vo futbale 2020/2021. Bod 3 – zo zverejneného videozáznamu nie je možné objektívne určiť miesto priestupku. Vzhľadom k správnemu pozičnému postaveniu rozhodcu sa KR prikláňa k jeho rozhodnutiu. Bod 4 - voči uvedenému nie je možné podať sťažnosť v zmysle RS vo futbale 2020/2021.
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2020/2021-0031
Klub: FK Mesta Tornaľa
Dátum zaevidovania: 09.10.2020 12:50
Dátum vyriešenia: 09.10.2020 12:55
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
sťažnosť neopodstatnená, zároveň nespĺňa náležitosti RS 2020/2021 40 EUR 09.10.2020 12:54