Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2020/2021-0030
sťažnosť nepreukázateľná
KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k Vašej sťažnosti: Z predloženého videozáznamu nie je možné uvedenú situáciu objektívne posúdiť. KR sa prikláňa k rozhodnutiu rozhodcu.
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2020/2021-0030
Klub: Obecný športový klub - Havran Ľubochňa
Dátum zaevidovania: 09.10.2020 12:48
Dátum vyriešenia: 09.10.2020 12:48
Stav: Vyriešené