Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2020/2021-0018
sťažnosť opodstatnená
KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k Vašej sťažnosti: V 87.´ R nesprávne nariadil pokutový kop. Pravidlá neboli v tomto prípade porušené a hra mala pokračovať. R bol riešený v zmysle dokumentu "Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci SsFZ".
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2020/2021-0018
Klub: TJ Jednota Bánová
Dátum zaevidovania: 10.09.2020 14:07
Dátum vyriešenia: 10.09.2020 14:07
Stav: Vyriešené