Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2020/2021-0016
sťažnosť čiastočne opodstatnená
KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k Vašej sťažnosti: V 11.´ R nesprávne nariadil pokutový kop. V tejto situácií nemal prerušiť hru, pravidlá neboli porušené. V 14.´ R správne nechal pokračovať v hre a nenariadil pokutový kop. Pravidlá neboli porušené. Voči situáciám z 33.´, 37´, 49.´ a 56.´ nie je možné sa sťažovať (nespĺňajú náležitosti RS vo futbale 2020/2021). V 36.´ R nesprávne udelil ŽK hráčovi D č.5 Marek Mušák 1206240, ktorý mal byť vylúčený z hry za surovú hru - kopnutie súpera nadmernou silou, ohrozujúce jeho bezpečnosť a zdravie. Situáciu z 61.´ nie je možné z videozáznamu objektívne posúdiť. V 72.´ mal R hráčovi D č.5 Marek Mušák 1206240 udeliť ČK po 2.ŽK, nakoľko priestupok bol vykonaný riskantným spôsobom (uvedený hráč mal byť vylúčený z hry už v 36.´). R a DZ boli riešení v zmysle dokumentu "Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci SsFZ".
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2020/2021-0016
Klub: ŠK Olympia Bobrov
Dátum zaevidovania: 03.09.2020 13:10
Dátum vyriešenia: 03.09.2020 13:10
Stav: Vyriešené