Komisia mládeže
SsFZ-KM-2020/2021-0017
Žiadosť - odloženie MFS
KM berie na vedomie žiadosť preloženie zápasu III.ligy SŽ U-13 7. kolo, ŠK Belá-FC Juventus Žilina . Upozorňujeme FK ŠK Belá že, nenastúpenie na stretnutie bez dodržania RS VI., bod 11 je porušenie SP a RS s disciplinármymi dôsledkami.
Rozhodnutie: SsFZ-KM-2020/2021-0017
Klub: ŠK Belá
Dátum zaevidovania: 10.09.2020 09:21
Stav: Nové