Komisia mládeže
SsFZ-KM-2020/2021-0015
Rozhodnutie VV SsFZ
V zmysle RS SsFZ 2020/2021 kap. V, čl. 5/a, za odhlásenie družstva dorastu po vyžrebovaní poplatok vo výške 500 €, podľa RS SsFZ 2020/2021 kap. XXIII. bod 3
Rozhodnutie: SsFZ-KM-2020/2021-0015
Klub: FK Rakytovce
Dátum zaevidovania: 05.09.2020 16:05
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
500 EUR 05.09.2020 16:05