Športovo-technická komisia
SsFZ-STK-2020/2021-0035
stanovisko
berieme na vedomie. štkssfz
Rozhodnutie: SsFZ-STK-2020/2021-0035
Dátum zaevidovania: 16.09.2020 07:45
Dátum vyriešenia: 16.09.2020 07:45
Stav: Vyriešené