Disciplinárna komisia
SsFZ-DK-2020/2021-0255
U 349: Oznamuje všetkým účastníkom regonálnych súťaží riadených SsFZ
Oznamuje všetkým účastníkom regonálnych súťaží riadených SsFZ, že z dôvodu prerušenia všetkých súťaží riadených SsFZ a ich odloženia na neurčito zo dňa 12.10.2020 a na základe opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 15.10.2020, sa všetky DS prerušujú, podľa čl. 17/8 a čl. 34/7 DP, až do rozhodnutia o ich uvoľnení.
Rozhodnutie: SsFZ-DK-2020/2021-0255
Dátum zaevidovania: 16.10.2020 17:21
Stav: Nové