Disciplinárna komisia
SsFZ-DK-2020/2021-0253
U 347: TJ Roháče Zuberec (IV. liga dorast U19 skupina SEVER), na základe podnetu KM SsFZ za porušenie RS 2020/2021 kap. XX bod 22b za pokles počtu hráčov družstva pod 7 (prvý prípad) v stretnutí 11.kola IV. ligy dorast U19 skupina SEVER medzi OŠK Lisková - TJ Roháče Zuberec dňa 10.10.2020, čl. 64/1a DP, čl. 82/1g SP. DS - pokuta 50 €, čl. 64/4 DP.
TJ Roháče Zuberec (IV. liga dorast U19 skupina SEVER), na základe podnetu KM SsFZ za porušenie RS 2020/2021 kap. XX bod 22b za pokles počtu hráčov družstva pod 7 (prvý prípad) v stretnutí 11.kola IV. ligy dorast U19 skupina SEVER medzi OŠK Lisková - TJ Roháče Zuberec dňa 10.10.2020, čl. 64/1a DP, čl. 82/1g SP. DS - pokuta 50 €, čl. 64/4 DP.
Rozhodnutie: SsFZ-DK-2020/2021-0253
Klub: TJ Roháče Zuberec
Dátum zaevidovania: 16.10.2020 17:20
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 16.10.2020 17:20
POKUTY