Disciplinárna komisia
SsFZ-DK-2020/2021-0134
U 156 : Pavel Danko 1029864 (Rozhodca), na základe podnetu KR SsFZ. DS - pokarhanie. Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 22.09.2020 (doklad o úhrade predložiť KR SsFZ a sekretariátu SsFZ) pod ďalšími DS v zmysle DP, čl. 64/1a,5, čl. 11 DP
Pavel Danko 1029864 (Rozhodca), na základe podnetu KR SsFZ. DS - pokarhanie. Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 22.09.2020 (doklad o úhrade predložiť KR SsFZ a sekretariátu SsFZ) pod ďalšími DS v zmysle DP, čl. 64/1a,5, čl. 11 DP
Rozhodnutie: SsFZ-DK-2020/2021-0134
Dátum zaevidovania: 11.09.2020 08:39
Stav: Nové