Pondelok, 10. mája, 2021Meniny má Viktória

Disciplinárna komisia

Späť na detail komisie

Rozhodnutie č. SsFZ-DK-2020/2021-0259

U354 - U358 Neuhradenie MZF

U 354: TJ Baník Kalinovo, na základe podnetu Sekretariátu SsFZ za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SsFZ (neuhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti), začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko a predloženie dokladu o úhrade MZF, podľa čl. 71/1, 3e DP, do 01.12.2020. U 355: TJ Družstevník Senohrad, na základe podnetu Sekretariátu SsFZ za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SsFZ (neuhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti), začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko a predloženie dokladu o úhrade MZF, podľa čl. 71/1, 3e DP, do 01.12.2020. U 356: TJ Pokrok Stará Bystrica, na základe podnetu Sekretariátu SsFZ za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SsFZ (neuhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti), začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko a predloženie dokladu o úhrade MZF, podľa čl. 71/1, 3e DP, do 01.12.2020. U 357 ŠK Belá,na základe podnetu Sekretariátu SsFZ za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SsFZ (neuhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti), začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko a predloženie dokladu o úhrade MZF, podľa čl. 71/1, 3e DP, do 01.12.2020. U 358: OŠK Dobrá Niva, na základe podnetu Sekretariátu SsFZ za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SsFZ (neuhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti), začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko a predloženie dokladu o úhrade MZF, podľa čl. 71/1, 3e DP, do 01.12.2020.

Rozhodnutie:SsFZ-DK-2020/2021-0259
Dátum zaevidovania:08.12.2020 13:13
Stav:Nové

Poplatky

TypOsobaDôvodSumaDátum
POPLATOK_ZA_UZNESENIE0 EUR08.12.2020 13:15
POPLATOK_ZA_UZNESENIE0 EUR08.12.2020 13:15
POPLATOK_ZA_UZNESENIE0 EUR08.12.2020 13:15
POPLATOK_ZA_UZNESENIE0 EUR08.12.2020 13:16
POPLATOK_ZA_UZNESENIE0 EUR08.12.2020 13:16