Nedeľa, 20. júna, 2021Meniny má Valéria

Matričná komisia

Späť na detail komisie

Rozhodnutie č. SsFZ-MK-2020/2021-0001

odstupné Jakub Jadroň

Suma odstupného za hráča Jakub Jadroň (1321985) je v zmysle RaPP čl.37 (3), podľa 37b (tabuľka č. 2) 1.000 €. Suma uvedená v žiadosti o transfer (prestup bez obmedzenia) 200 €. FK Družstevník Dražkovce vystaví pre ŠK Gbeľany FA vo výške rozdielu medzi uhradenou sumou a sumou v zmysle RaPP (800 €). V prípade neuhradenia FA v termíne splatnosti ju zašle FK Dražkovce na DK SsFZ.

Rozhodnutie:SsFZ-MK-2020/2021-0001
Dátum zaevidovania:24.10.2020 12:16
Stav:Nové