Ekonomická komisia
SsFZ-EK-2020/2021-1008
Rozhodnutie VV SsFZ
na návrh ŠTK v súlade s RS SsFZ 2020-2021, kap. V., čl. 5/a - odhlásenie družstva v priebehu súťaže
Rozhodnutie: SsFZ-EK-2020/2021-1008
Klub: TJ Družstevník Klenovec
Dátum zaevidovania: 16.10.2020 16:51
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
1000 EUR 16.10.2020 16:51