Športovo-technická komisia
SN-STK-2020/2021-0008
ŠTK 143
1. ŠTK nariaďuje odohrať 1. kola turnaja prípraviek U11 - skupina A - HP Harichovce dňa 03.10.2020 o 9:00 hod. , skupina B - HP Krompachy dňa 04.10.2020 o 9:00 hod. Uvedeného turnaja sa môžu zúčastniť aj hráčky, ktoré sú najviac o dve vekové kategórie staršie, ako je veková úroveň súťaže, v ktorej hrajú za prípravku(čl.28 bod 12 SP). 2.ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov: - U15 - A - 6. kolo: Rudňany - SŠM Bystrany dňa 26.09.2020 o 15:00 hod. Dôvod: kolízia so stretnutím 10. kola - IV.ligy PT: Rudňany - Harichovce (bez poplatku). - U15 - B - 6. kolo: Nálepkovo - Gelnica dňa 26.09.2020 o 12:15 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov(Gelnica - 5€ poplatok). 3. ŠTK neprejednala námietku FK Slovan Veľký Folkmar(žiaci) pre neadresnosť na príslušnú komisiu a nesplnenie náležitosti čl. 86 SP. 4. ŠTK kontumuje stretnutie: - VII. liga - 1. kolo: Sp. Hrušov - Krompachy"B" - z 0:0 na 3:0 podľa čl. 82 bod 1/ f SP(neoprávnený štart hráča na RP hráča Jozef Ziolkovský v predmetnom majstrovskom stretnutí )a na základe písomného stanoviska FK Pokrok SEZ Krompachy"B" podaním cez ISSF zo dňa 17.09.2020. Do pozornosti DK. ŠTK odstupuje R,AR a DZ za nezaslanie písomného stanoviska podaním na komisiu ŠTK k namietanému hráčovi na KR. 5. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí hraných v dňoch 19.09. - 20.09.2020.
Rozhodnutie: SN-STK-2020/2021-0008
Dátum zaevidovania: 22.09.2020 20:27
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
- U15 - B - 6. kolo: Nálepkovo - Gelnica dňa 26.09.2020 o 12:15 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov(Gelnica - 5€ poplatok). 5 EUR 22.09.2020 20:39