Utorok, 20. apríla, 2021Meniny má Marcel
Spišský oblastný futbalový zväz

Spišský oblastný futbalový zväz

Futbalnet

Športovo-technická komisia

Späť na detail komisie

Rozhodnutie č. SN-STK-2020/2021-0011

ŠTK 146

ŠTK SOFZ č.17 Vzhľadom na účinnosť nariadenia vlády SR a Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12. októbra 2020 pozastavuje (prerušuje) všetky súťaže dospelých a mládeže riadené SOFZ od dnešného dňa, to znamená 13. októbra 2020 vrátane. Stretnutia sú odložené na neurčito. Účinnosť a platnosť ďalších opatrení vlády SR a Ústredného krízového štábu SR vo vzťahu k seniorským súťažiam a ostatným športovým aktivitám ( tréningový proces, turnaje, prípravné zápasy a pod.), nie je v dobe vydania tohto usmernenia oficiálne známa. SOFZ bude situáciu monitorovať a pri každej prípadnej zmene vydá usmernenie týkajúce sa týchto opatrení hneď, ako to bude možné. 1.ŠTK kontumuje: stretnutie: - U19 - A - 8. kolo: Matejovce n/H - Sp. Bystrany na 0 : 3 podľa SP č. 82 bod 1/g( pokles počtu hráčov družstva D pod 7). Do pozornosti DK. 2. ŠTK SOFZ v nadväznosti na ÚS ŠTK SOFZ č.16 bod 3/ zo dňa 06.10.2020 vykonala šetrenie vo veci, pričom konštatuje nasledovné: K porušeniu čl. 21 ods. 2 SP ani čl. 21 ods. 3 SP nedošlo, pretože aplikácia týchto článkov SP predpokladá dohodu klubov o striedavom štarte hráčov, čo nie je posudzovaný prípad. Na základe komplexného posúdenia oprávnenosti štartu hráčov ŠTK SOFZ preskúmala, či nedošlo k porušeniu čl. 47 ods. 2 SP, čo by ako jediné prichádzalo v danej veci do úvahy, pričom na základe vlastného šetrenia zistila, že nedošlo k porušeniu ani tohto relevantného článku SP. ŠTK SOFZ tak uzatvára, že štart všetkých hráčov OŠK Rudňany „B" v predmetnom stretnutí bol oprávnený a v súlade s čl. 47 ods. 2 SP, a z tohto dôvodu považuje námietku TJ Slovenský Raj Sp. Tomášovce za celkom zjavne nedôvodnú. 3. ŠTK na základe odstúpenia podnetu TJ Lokomotíva Margecany zo strany KR SOFZ tento odstupuje na prejednanie DK (nerešpektovanie nariadenia ŠTK zo dňa 29.09.2020 - bod 5 zo strany OTJ Jamník - nedodržanie maximálneho počtu 50 osôb na majstrovskom stretnutí 10. kola VI. L medzi OTJ Jamník a TJ Lokomotíva Margecany). 4. ŠTK na základe vlastného šetrenia odstupuje FK Slovan Helcmanovce na prejednanie DK (nerešpektovanie nariadenia ŠTK zo dňa 29.09.2020 - bod 5 zo strany FK Slovan Helcmanovce - nedodržanie maximálneho počtu 50 osôb na majstrovskom stretnutí 10. kola VI. L medzi FK Slovan Helcmanovce a TJ Družstevník Odorín). 5. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí hraných v dňoch 8. 10- 11.10.2020

Rozhodnutie:SN-STK-2020/2021-0011
Dátum zaevidovania:13.10.2020 19:46
Stav:Nové