Utorok, 20. apríla, 2021Meniny má Marcel
Spišský oblastný futbalový zväz

Spišský oblastný futbalový zväz

Futbalnet

Disciplinárna komisia

Späť na detail komisie

Rozhodnutie č. SN-DK-2020/2021-0009

DK 178

DK SOFZ U. č. 10-45-2020/2021: DK SOFZ opravuje zrejmú nesprávnosť v písaní v U. č. 9-36-2019/2020 - bod II/písm. b), c) vo výroku o dĺžke plynutia DS tak, že text „v trvaní 1 mesiaca od 22.09.2020 do 22.10.2021" nahrádza textom „v trvaní 1 mesiaca od 22.09.2020 do 22.10.2020" // bez poplatku U. č. 10-46-2020/2021: Drahomír Diro (1153066, FK Prakovce; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 5.10.2020 // 10.- € U. č. 10-47-2020/2021: Ivo Vikartovský (1262162, OŠK Hnilčík; VII. L) - vylúčený za HNS na HP podľa čl. 46 ods. 1 písm. b) DP (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ) - na základe stanoviska KR SOFZ DK SOFZ ukladá túto DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 46 ods. 2 DP, od 5.10.2020 // 10.- € U. č. 10-48-2020/2021: Daniel Depta (1336788, TJ Družstevník Odorín; U19-A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 4.10.2020 // 5.- € U. č. 10-49-2020/2021: Matej Hanuščin (1285012, TJ Družstevník Odorín; U19-A) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 súťažné stretnutie na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 05.01.2021 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- € U. č. 10-50-2020/2021: Ladislav Bandy (1427647, TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom; U15-B) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 súťažné stretnutie na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 05.01.2021 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- € U. č. 10-51-2020/2021: Patrik Butvin (1285973, OKŠ Spišský Hrušov; VII. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 týždeň na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 05.01.2021 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- € Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ustanovením čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia. 2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia. 4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok. 5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

Rozhodnutie:SN-DK-2020/2021-0009
Dátum zaevidovania:06.10.2020 18:18
Stav:Nové

Poplatky

TypOsobaDôvodSumaDátum
POPLATOK_DKU. č. 10-46-2020/2021: Drahomír Diro (1153066, FK Prakovce; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 5.10.2020 // 10.- €10 EUR06.10.2020 18:55
POPLATOK_DKU. č. 10-47-2020/2021: Ivo Vikartovský (1262162, OŠK Hnilčík; VII. L) - vylúčený za HNS na HP podľa čl. 46 ods. 1 písm. b) DP (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ) - na základe stanoviska KR SOFZ DK SOFZ ukladá túto DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 46 ods. 2 DP, od 5.10.2020 // 10.- €10 EUR06.10.2020 18:58
POPLATOK_DKU. č. 10-48-2020/2021: Daniel Depta (1336788, TJ Družstevník Odorín; U19-A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 4.10.2020 // 5.- €5 EUR06.10.2020 19:06
POPLATOK_DKU. č. 10-49-2020/2021: Matej Hanuščin (1285012, TJ Družstevník Odorín; U19-A) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 súťažné stretnutie na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 05.01.2021 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- €5 EUR06.10.2020 19:11
POPLATOK_DKU. č. 10-50-2020/2021: Ladislav Bandy (1427647, TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom; U15-B) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 súťažné stretnutie na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 05.01.2021 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- €5 EUR06.10.2020 19:12
POPLATOK_DKU. č. 10-51-2020/2021: Patrik Butvin (1285973, OKŠ Spišský Hrušov; VII. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 týždeň na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 05.01.2021 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €10 EUR06.10.2020 19:17

Sankcie

PopisDátum odZápasy
U. č. 10-46-2020/2021: Drahomír Diro (1153066, FK Prakovce; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 5.10.2020 // 10.- €05.10.20201
U. č. 10-47-2020/2021: Ivo Vikartovský (1262162, OŠK Hnilčík; VII. L) - vylúčený za HNS na HP podľa čl. 46 ods. 1 písm. b) DP (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ) - na základe stanoviska KR SOFZ DK SOFZ ukladá túto DS: pozas05.10.20201
U. č. 10-48-2020/2021: Daniel Depta (1336788, TJ Družstevník Odorín; U19-A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 4.10.2020 // 5.- €04.10.20201