Štvrtok, 9. decembra, 2021Meniny má Izabela
Úradné správy

Úradná správa SFZ č. 13, zo dňa 24.9.2021

24. sep 2021 o 11:52

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2021-22_US_13.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U201: Martin Luberda (FK Humenné, II. liga), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera mimo PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 19.9.2021.

U202: Tomáš Filipiak (Partizán Bardejov BŠK, II. liga), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 19.9.2021.

U203: Peter Ustaník (MŠK Novohrad Lučenec, Slovnaft cup), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti zakázanou hrou, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 23.9.2021. DS si vykoná v najbližšom stretnutí TIPOS III. liga Stred, podľa čl. 37/10 DP.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U204: Dominik Špiriak (FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa, Fortuna liga).

U205: Branislav Skaloš (FK Brezno, II. LSD U19).

U206: Mário Kuruc (Čermáňsky FK Nitra, II. LSD U19).

U207: Peter Valiček (1. FC Tatran Prešov, II. LSD U19), všetci od 19.9.2021.

U208: Juraj Štefanka (FC ŠTK 1914 Šamorín, Slovnaft cup), od 22.9.2021.

DS po 3. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 1 pohárové stretnutie, podľa čl. 37/9 DP:

U209: Adam Pajer (FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa, Slovnaft cup), od 22.9.2021.

U210: Marek Petruš (1072768 / MFK Tatran L. Mikuláš / Fortuna liga / T). Berie na vedomie osobné stanovisko menovaného prednesené na zasadnutí DK dňa 23.9.2021 a na základe U127, za hrubé nešportové prejavy (hrubé urážky R) po stretnutí 6. kola FL MFK Tatran L. Mikuláš – FK Senica, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne a zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky, do priestorov extra sedenia a priestorov vyhradených pre delegované osoby, podľa čl. 48/2b, čl. 16/1 a čl. 19/1 DP, od 24.9.2021.

U211: MFK Tatran Liptovský Mikuláš (Fortuna liga). Berie na vedomie osobné stanoviská zástupcu klubu Jána Papaja, hlavného trénera Mareka Petruša, hlavného usporiadateľa Patrika Brezovaja a hráča Ľuboslava Lauru prednesené na zasadnutí dňa 23.9.2021 (U191) a zároveň poukazuje na U210.

U212: Filip Glova (1310510 / R). Berie na vedomie osobné stanovisko menovaného prednesené na zasadnutí dňa 23.9.2021 (U192) a zároveň poukazuje na U210.

U213: Rastislav Kružliak (1297620 / Partizán Bardejov BŠK / II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, písomného stanoviska KR SFZ a vlastných zistení, za surovú hru (kopnutie súpera v súboji o loptu nohou nadmernou silou, čím bolo ohrozené zdravie a bezpečnosť súpera) počas stretnutia 9. kola II. ligy ŠK Slovan Bratislava 21 – Partizán Bardejov BŠK, ukladá podľa čl. 46/1 DP DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 46/2a DP, od 19.9.2021.

U214: Michal Horodník (1260613 / KFC Komárno / Slovnaft cup). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, písomného stanoviska KR SFZ a vlastných zistení, konanie voči menovanému za vylúčenie po ČK v stretnutí 3. kola Slovnaft cupu KFC Komárno – FK DAC 1904 D. Streda zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/4a DP.

U215: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (urážlivé pokriky a použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 8. kola FL ŠK Slovan Bratislava – MŠK Žilina, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2a, b DP ukladá DS – finančnú pokutu 1000 €, podľa čl. 57/2, čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U216: MFK Ružomberok (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (vhodenie plastového pohára do blízkosti HP) počas stretnutia 8. kola FL MFK Ružomberok – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 58/2f ukladá DS – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 58/3, čl. 12/6 a čl. 12/10 DP.

U217: Michal Gašparík (1131280 / FC Spartak Trnava / Fortuna liga / T). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, za porušenie čl. 10/b Rozpisu republikových súťaží riadených ÚLK pre súťažný ročník 2021/2022 (pôsobenie v priestoroch lavičky náhradníkov bez identifikačného preukazu /IPRT/ na viditeľnom mieste) počas stretnutia 8. kola FL FC Spartak Trnava – ŠKF Sereď, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 64/3 a čl. 12/2 DP.

U218: Richard Chupáň (1329116 / MŠK Púchov / II. LSD U19). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U154 a žiadosť zamieta.

U219: Juraj Kerpčar (1344214 / FC Lokomotíva Košice / I. LSD U19). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U138 a žiadosť zamieta.

U220: Richard Slanina (1318032 / FC Košice, I. LMD U17). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U137 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2022.

U221: Berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia 8. kola FL MFK Zemplín Michalovce – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble.

U222: Berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia 8. kola FL MFK Tatran L. Mikuláš – FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa.

U223: Berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia 8. kola FL FC Spartak Trnava – ŠKF Sereď.

U224: Spartak Myjava (II. LSD U19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 7. kola II. LSD U19, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 27/e Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2021/2022.

U225: MFK Skalica (II. LSD U19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 7. kola II. LSD U19, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 27/e Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2021/2022.

U226: MŠK Púchov (II. LSD U19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 7. kola II. LSD U19, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 27/e Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2021/2022.

U227: GFC Topoľčany (II. liga ženy). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (svojvoľné preloženie stretnutia na ihrisko, neschválené riadiacim orgánom súťaže) v stretnutí 3. kola II. ligy žien GFC Topoľčany – TJ Kopčany, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP. 

U228: FK Dubnica n. Váhom. Obdržala uznesenie komory SFZ pre riešenie sporov, sp. zn. KS/4/2021 v právnej veci navrhovateľa Matej Jakúbek, v zastúpení Andrea Janová proti odporcovi FK Dubnica n. Váhom, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.8.2021 a vykonateľnosť dňa 3.9.2021. Začína disciplinárne konanie, podľa 71/1, 3g DP pre porušenie finančnej disciplíny, podľa čl. 54/1 DP. Zároveň ukladá klubu ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu súťažnej činnosti družstvu mužov, podľa čl. 43/6 DP a súčasne ukladá klubu povinnosť v lehote do 2 týždňov od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky.

U229: FK Dubnica n. Váhom. Obdržala uznesenie komory SFZ pre riešenie sporov, sp. zn. KS/18/2021 v právnej veci navrhovateľa Daniel Hundák proti odporcovi FK Dubnica n. Váhom, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3.9.2021 a vykonateľnosť dňa 7.9.2021. Začína disciplinárne konanie, podľa 71/1, 3g DP pre porušenie finančnej disciplíny, podľa čl. 54/1 DP. Zároveň ukladá klubu povinnosť v lehote do 3 týždňov od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky a zároveň vo veci ochranného opatrenia poukazuje na U228.     

U230: Berie na vedomie anonymný podnet doručený dňa 9.9.2021 a odstupuje vec na doriešenie DK ObFZ Humenné, podľa čl. 71/5e DP. U231: Berie na vedomie podnet Moniky Novákovej doručený dňa 22.9.2021 a odstupuje vec na doriešenie ŠTK SFZ, podľa čl. 71/5e DP.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 30.9.2021 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga schvaľuje:

9. kolo: Skalica – Petržalka 27.10. o 17:00;

10. kolo: Trebišov – Skalica 3.11. o 13:30, Bardejov – Humenné 13.10. o 15:00;

11. kolo: Košice – Petržalka, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Trebišova;

12. kolo: Žilina – Skalica 9.10. o 16:30, Petržalka – Šamorín 20.10. o 14:30.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Obdržala odvolanie GFC Topoľčany voči kontumácii stretnutia 3. kola II. ligy žien. Potvrdzuje svoje pôvodné rozhodnutie o kontumácii stretnutia Topoľčany – Kopčany 0:3, podľa SP, čl. 82/1/a, uverejnené v US č.12 a v zmysle SP, čl. 87/3, prípad postupuje odvolacej komisii SFZ.

Schvaľuje:

U19:

9. kolo: Trnava – Poprad 25.9. o 13:00, Michalovce – Petržalka, v pôvodnom termíne, ale o 15:00;

10. kolo: Košice – Trenčín 2.10. o 13:00.

U17/16, 9. kolo: Žilina – D. Streda, v pôvodnom termíne, ale na UT Strážov, Trenčín – Podbrezová 13.11. o 11:00 / 13:15.

U19/17:

8. kolo: Senec – Z. Moravce 6.10. o 14:00 / 16:30, Brezno – Pohronie 6.10. o 16:30 (len U17), Karlova Ves – Krakovany 6.10. o 11:00 / 13:30 (UT-Prievoz);

9. kolo: Skalica – Inter 26.9. o 10:00 / 12:30, Lipany – Kysucké N. Mesto 6.10. o 11:00 / 13:30;

11. kolo: B. Bystrica – D. Streda 5.10. o 14:00 / 16:15.

U15/14:

3. kolo: Michalovce – Trebišov 20.10. o 14:00 / 16:00;

5. kolo: Jupie M. Hamšíka – B. Bystrica 25.9. o 10:00 / 12:15;

6. kolo: L. Košice – Bardejov 30.9. o 14:00 / 16:00, Snina – Humenné 28.9. o 15:30 / 17:30,

7. kolo: Trnava – D. Streda, v pôvodnom termíne, ale na UT;

9. kolo: Lučenec – Podbrezová 22.10. o 10:00 / 12:00.

U13/12:

6. kolo: Karlova Ves – D. Streda 3.10. o 10:00 / 11:30;

7. kolo: Podbrezová – Jupie M. Hamšíka 9.10. o 10:00 / 11:30 na UT;

Odstupuje na DK SFZ FK Lokomotíva Trnava (U19 – 8. kolo), za porušenie RS, čl. 27/e (nenahratie videozáznamu na úložisko SFZ).

ŠTK – ženský futbal:

Schvaľuje:

Slovenský pohár, 1. kolo: N. Zámky – Myjava 29.9. o 18:00 na UT (Radava), Košice – B. Bystrica, v pôvodnom termíne, ale na štadióne TU Watsonova.

I. liga, 9. kolo: B. Bystrica – Myjava, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Horná Mičiná, Žilina – Trenčín 6.10. o 17:00 na UT (Strážov).

II. liga, skupina B, 5. kolo: Topoľčany – ŠK 2011, v pôvodnom termíne, ale na UT v Z. Moravciach, Beluša – Michalovce 25.9. o 12:00.

WU19 / WU15:

6. kolo: Ružomberok – Podbrezová, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Černová, D. Streda – Z. Moravce 26.9. o 9:00 / 11:00 na UT, Trenčín – P. Bystrica 16.10. o 14:00 / 16:00 na UT, Bardejov – Košice 27.9. o 14:00 / 16:00;

7. kolo: Senica – D. Streda 2.10. o 14:00 / 16:00 na UT;

8. kolo: Michalovce – FC Košice 13.10. o 13:00 / 15:00.

Kontumuje: 4. kolo Komárno – Z. Moravce 3:0, podľa SP, čl. 11/2, s použitím čl. 82/1/b.

Odstupuje na DK SFZ: Z. Moravce (II. liga), za nepricestovanie na stretnutie 4. kola.

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ SR, vlády SR a vedenia SFZ.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Bratislave, v termíne 3.10. 11.12. 2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 25.9.2021.
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie vo Zvolene a Žiari n. Hronom, v termíne 6.10. 15.12.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 25.9.2021.
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Trenčíne, v termíne 16.10. 11.12. 2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.10.2021.
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Martine, v termíne 8.11.2021 31.1. 2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.10. 2021.
 • Školenie trénerov UEFA B licencie v B. Bystrici, v termíne 20.11.2021 12.4.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.10.2021.
 • Rekvalifikácia trénerov SFZ GK licencie na UEFA GKB licenciu bude organizovaná v termíne október december 2021. Podrobné informácie držitelia licencie SFZ GK obdržali e-mailom na adresu, ktorú majú uvedenú v ISSF. Prihlásiť sa na rekvalifikáciu je možné do 7.10.2021.
 • Školenie trénerov UEFA GKB licencie bude organizované v termíne október 2021  február 2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 17.10.2021.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia, týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE MLÁDEŽE A KONCEPCIE ROZVOJA FUTBALU

Oznamuje futbalovým klubom, že projekt rozvoja futbalu SFZ – „Dajme spolu gól“ pokračuje aj v novom školskom roku 2021/2022. Prihlasovanie materských škôl alebo základných škôl do projektu v školskom roku 2021/2022 je spustené a možné do 30.9.2021. Podrobné informácie o projekte, vrátane možnosti prihlásenia a registrácie MŠ, ZŠ s MŠ alebo ZŠ do projektu „Dajme spolu gól“, môžu štatutári škôl realizovať na linku: https://www.futbalsfz.sk/mladez-a-rozvoj/grassroots/dajmespolugol

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje konanie jesenných fyzických previerok R/AR SFZ v dňoch 6. 7.10.2021 v Tatranskej Lomnici (UT, beh 75-25m). Rozpis jednotlivých skupín a behov bude zaslaný elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Kružliak 17. – 23.9., Lenický 1. – 3.10., Šandrik 9.10., Straka 2.10.

Úsek PR ospravedlnenia: Minárčik 21. – 26.9.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor SF:

 • určil povinnosť klubom mať v hale, kde sa hrá zápas riadený SF, nosidlá;
 • oznamuje, že klubom budú čoskoro expedované normalizované lekárničky pre prípad zranení v športovej hale;
 • oznamuje, že od zápasov 3. kola 1. SLF 2021/2022 budú na dueloch prítomní tretí rozhodcovia (náklady počas základnej časti plne na seba preberá SF), ktorí budú dôrazne sledovať správanie sa lavičiek klubov počas zápasov a dodržiavanie Rozpisu súťaže;
 • konkretizoval a schválil minimálny počet usporiadateľskej služby na 5 ľudí, pri počte divákov vyššom ako 300 minimálne 10 ľudí (lekárska služba, časomerač, hlásateľ, videotechnik sa do tohto počtu nezapočítavajú) v súlade so zákonom č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí v znení neskorších predpisov.

Športovo-technický úsek SF:

U18: Na základe dohody klubov schvaľuje zmenu termínu stretnutia 3. kola 1. SLF Futsal Team Komárno – MŠK Mayerson N. Zámky, na 30.9.2021 o 20:30 hod. v ŠH Komárno.  
U19: Na základe dohody klubov schvaľuje zmenu termínu stretnutia 4. kola 1. SLF Mimel Lučenec – Pinerola 1994, ktoré sa odohrá v pôvodnom termíne 8.10.2021, ale o 18:00 hod.

 • dôrazne žiada prísne dodržiavanie vládnych nariadení pre organizáciu hromadných podujatí podľa usmernenia SF. Všetky stretnutia sa hrajú v režime OTP. Dodržiavanie opatrení budú zaznamenávať delegáti v správach o stretnutiach;
 • dôrazne upozorňuje kluby na dodržiavanie Rozpisu súťaže, pod hrozbou finančných sankcií;
 • oznamuje klubom 1. SLF, že komisia sa bude zaoberať iba oficiálnymi podaniami a podnetmi podanými v ISSF;
 • upozorňuje kluby, aby sa riadili aktuálnym COVID automatom, pre kluby vyplýva už aj povinnosť menných zoznamov na zápasy (podľa farby okresov), najneskôr do 24 hod. pred uskutočnením duelov ich hosťujúce tímy musia zaslať domácemu organizátorovi;
 • určuje povinnosť klubom, aby zverejňovali v dostatočnom predstihu informácie, minimálne však 24 hod. pred výkopom, v akom režime sa zápasy budú hrať v tom-ktorom aktuálnom kole.

Komisia rozhodcov a delegátov SF:

Oznamuje nové obsadenie R v stretnutí 3. kola 1. SLF:

30.9.2021:

20:30 Futsal Team Komárno – MŠK Mayerson N. Zámky (Bohun, Fischer, Rečka, Čuhár).

1.10.2021:

20:15 TNF Prievidza – 4FSC FTVŠ Prírodovedec (Polomský, Mózer, J. Nemček, Hrmo);
20:30 Pinerola 1994 – Futsal Team Levice (Budáč ml., Bublávek, Bohun, Krchňavý).

2.10.2021:

18:00 Podpor Pohyb Košice – Mimel Lučenec (Behančin, Šeršeň, Š. Cisko, Ploštica);
18:30 ŠK Makroteam Žilina – MIBA B. Bystrica (Matula, S. Nemček, Michna, Ježík).

Ospravedlnenia: M. Cisko 6. – 8.10. a 14. – 16.10., aj soboty a nedele.

Upozorňuje R a D, aby ospravedlnenia posielali 14 dní vopred výlučne na emailovú adresu rozhodcovia@futsalslovakia.sk

Oznamuje, že náhradný seminár R a D SF sa uskutoční 1.10.2021 na štadióne v Kysuckom Novom Meste.

 • od 15:30 hod. fyzické previerky absolvujú: Kováčik, R. Nagy, T. Nagy, Bereščík, Angyal, Kopec, Havrila, Grom.
 • od 16:30 hod. písomný test absolvujú: Kováčik, R. Nagy, T. Nagy, Bereščík, Angyal, Kopec, Havrila, Antalík, Jablonický, Kubinec.

Každý účastník uhradí poplatok 20 eur (ŠH, tartan, večera).

Komisia žiada všetkých o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby sa mohli uvedenej akcie zúčastniť a upozorňuje, že seminár bude organizovaný v režime OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný).

Matrika SF:

Upozorňuje na znenie RaPP, príloha 3, článok 7 – Registračné obdobia:

Žiadosť o transfer sa podáva v registračných obdobiach:

 • od 1.7. do 31.10. kalendárneho roka (letné registračné obdobie);
 • od 1.1. do 31.1. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie); v prípade, ak podľa termínovej listiny príslušnej súťaže je termín posledného kola základnej časti predchádzajúcej nadstavbovej časti skorší ako 31.1., zimné registračné obdobie sa končí termínom posledného kola.

SEKRETARIÁT

SFZ pripravuje v dňoch 21. 22.10.2021 pre hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a koordinátorov pre styk s fanúšikmi futbalových klubov Fortuna ligy a II. ligy mužov odborný metodický seminár s názvom „Bezpečnosť a komfort pre divákov“. Seminár bude zameraný na oblasť stratégie bezpečnosti, rozvoja komfortu, potreby vylepšenia aplikačnej praxe, vzdelávanie US a k integrovanému prístupu všetkých zložiek.

Seminár sa uskutoční v hoteli SITNO, Vyhne (http://www.hotelsitno.sk). Účasť na seminári je pre pozvaných účastníkov bezplatná (ubytovanie, stravovanie), pričom je potrebné vyplniť záväznú prihlášku a do 15.10.2021 ju zaslať na mail marek.majercak@futbalsfz.sk (kópiu na peter.france@futbalsfz.sk). Informácia s pozvánkou a záväznou prihláškou je zverejnená na stránke www.futbalsfz.sk.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa

Súvisiace články