Správy

  SFZ/LPaEK - Ďakujeme, páni Malich a Huszár

  Peter Šurin|10. máj 2022 o 11:50
  Prezident SFZ Ján Kováčik poďakoval Romanovi Huszárovi (v strede) a Jozefovi Malichovi (v červenom svetri) za prácu v prospech slovenského futbalu.
  Prezident SFZ Ján Kováčik poďakoval Romanovi Huszárovi (v strede) a Jozefovi Malichovi (v červenom svetri) za prácu v prospech slovenského futbalu. (Zdroj: SFZ, Autor: ROMAN FERSTL)

  BRATISLAVA (SFZ) – Nastal ten čas, rozhodli zdravotné strasti a pracovná zaneprázdnenosť, z legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ s poctami a poďakovaním odišli Jozef Malich a Roman Huszár. 

  Boli to roky, čo formovali právne pevné základy futbalového hnutia, robili, čo mohli, aby povedomie o nutnosti dodržiavať nastavené pravidlá bolo samozrejmosťou vo futbalovom prostredí. Stálo to veľa síl, času, mnoho odsedených porád a stretnutí, zvládnutie nespočetných slovných bitiev a otrasenie sa z prehier, lebo aj tie priniesol život, kým sa legislatívno-právna komisia SFZ premenovala (a aj do svojho obsahu vtesnala ďalší prvok, zaberajúci nemálo priestoru) na legislatívno-právnu a etickú komisiu SFZ (LPaEK SFZ).

  „Doba si to žiadala a museli sa nájsť ľudia, ktorí požiadavke doby urobili zadosť,“ povedal pri pondelkovom stretnutí s ľuďmi z LPaEK SFZ člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky Peter Sepeši.

  Náš futbal mal šťastie, že v Jozefovi Malichovi takého našiel. Viedol komisiu od 2010 jedenásť rokov, potom si telo vyžiadalo zvoľniť tempo, tak sa posunul do pozície člena a od marca tohto roku uvoľniť miesto predsa len zdravším.

  Spolu s ním pracoval na tom, aby sa športové právo vo futbalovom hnutí rozbehlo, aby malo svoj zákonný rámec, aby viedlo odniekiaľ niekam aj Roman Huszár. Tento tandem bok po boku a pár ďalších ľudí k nim sa stali základom pre myšlienku, aby sa na SFZ vytvorilo legislatívno-právne oddelenie. „Vypracovali piliere, o ktoré sa dnes opierame,“ povedal prezident futbalového zväzu Ján Kováčik v ďakovnom príhovore na adresu spomínaných dvoch legislatívcov. „Dôležité bolo aj to, aby si hnutie uvedomilo, že to „E“ ako etická v názve komisie nie je na konci v dôležitosti,“ dodal.

  Popri slušnosti a korektnosti je zásadné, že „čo si dohodneme pri vytváraní pravidiel, to musíme následne bezo zvyšku dodržiavať. Všetci a za každých okolností,“ doplnil Sepeši. Musí byť zákonom, že pri hľadaní riešení je potrebné využiť argumenty, nie silu.“

  Mimochodom, viete, ktorý právny predpis je najznámejší na svete? „Pravidlá futbalu,“ s úsmevom, ale vôbec nie nadsadene testoval poslucháčov Ján Kováčik. Preto je zodpovednosť ľudí znalých pravidiel, zákonov a noriem vo futbalovom prostredí zásadná, preto mala robota, ktorú odviedli Jozef Malich a Roman Huszár pre najrozšírenejší a najpopulárnejší šport na svete, svoj význam.

  Pri poďakovaní obdržali obaja Strieborný odznak SFZ, ako vyjadrenie úcty a rešpektu, a následne aj sľub od Mareka Holbíka, od marca 2022 právoplatne zvoleného predsedu LPaEK SFZ, že komisia z nastavenej cesty nezíde. Že každý jej člen bude napĺňať obsah článku 7 z jej stanov, že členovia vykonávajú svoju funkciu nezištne v prospech futbalu, dbajú na záujmy futbalu na Slovensku, jeho rozvoj a posilňovanie jeho vážnosti a zvyšujú svojím vystupovaním spoločenský kredit futbalu. 

  Tak, ako to nastavili malichovci.

  Súvisiaci obsah

  Nachádzate sa tu: