Za účelom poskytnutia čo najpresnejších informácií sme spracovali sekciu často kladených otázok, kde zhromažďujeme všetky dôležité otázky. V prípade, ak formou často kladenej otázky sme nezodpovedali Vami požadovanú informáciu, neváhajte sa na nás obrátiť formou e-mailovej adresy covid19@futbalsfz.sk.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY - VLÁDNE OPATRENIA

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY - SÚŤAŽE