Vzory podaní

  Súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov - vzor.docx
  Vyhlásenie spôsobilosť na právne úkony.docx
  Súhlas kandidáta s kandidatúrou.docx
  Vyhlásenie individuálne členstvo.docx
  Návrh kandidáta - vzor.docx
  Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.docx