Komisia rozhodcov
SFZ-KR-2020/2021-0005
Odpoveď
Opravte zápis, v ISSF je otvorený.
Rozhodnutie: SFZ-KR-2020/2021-0005
Dátum zaevidovania: 23.08.2020 10:32
Dátum vyriešenia: 23.08.2020 10:32
Stav: Vyriešené