Komisia rozhodcov
SFZ-KR-2020/2021-0003
Odpoveď na podanie
KR SFZ berie pochvalu klubu za výkon rozhodcov na vedomie.
Rozhodnutie: SFZ-KR-2020/2021-0003
Klub: FK Čaňa
Dátum zaevidovania: 20.08.2020 14:13
Dátum vyriešenia: 20.08.2020 14:13
Stav: Vyriešené