Komisia rozhodcov
SFZ-KR-2020/2021-0002
Odpoveď na podanie
Zápis o stretnutí je otvorený, doplňte chýbajúci údaj a obratom uzavrite.
Rozhodnutie: SFZ-KR-2020/2021-0002
Dátum zaevidovania: 16.08.2020 07:12
Dátum vyriešenia: 16.08.2020 07:12
Stav: Vyriešené