Komisia rozhodcov
SFZ-KR-2020/2021-0001
Odpoveď na podanie
Dobrý deň, KR SFZ berie pochvalu rozhodcov na vedomie.
Rozhodnutie: SFZ-KR-2020/2021-0001
Klub: OŠK Lipová
Dátum zaevidovania: 03.08.2020 13:33
Dátum vyriešenia: 03.08.2020 13:33
Stav: Vyriešené