Komisia rozhodcov
Členovia
Marián Ružbarský
Ján Fašung
Tibor Jančovič
Tajomníci
Rozhodnutia
SFZ-KR-2020/2021-0019SP_2.kolo_platba za delegované osoby
SFZ-KR-2020/2021-0018SP_2.kolo_platba za delegované osoby
SFZ-KR-2020/2021-0017SP_2.kolo_platba za delegované osoby
SFZ-KR-2020/2021-0016SP_2.kolo_platba za delegované osoby
SFZ-KR-2020/2021-0015SP_2.kolo_platba za delegované osoby
SFZ-KR-2020/2021-0014SP_2.kolo_platba za delegované osoby
SFZ-KR-2020/2021-0013SP_2.kolo_platba za delegované osoby
SFZ-KR-2020/2021-0012SP_2.kolo_platba za delegované osoby
SFZ-KR-2020/2021-0011SP_2.kolo_platba za delegované osoby
SFZ-KR-2020/2021-0010SP_2.kolo_platba za delegované osoby
SFZ-KR-2020/2021-0009SP_2.kolo_platba za delegované osoby
SFZ-KR-2020/2021-0008SP_2.kolo_platba za delegované osoby
SFZ-KR-2020/2021-0007SP_2.kolo_platba za delegované osoby
SFZ-KR-2020/2021-0006SP_2.kolo_platba za delegované osoby
SFZ-KR-2020/2021-0003Odpoveď na podanie
SFZ-KR-2020/2021-0002Odpoveď na podanie
SFZ-KR-2020/2021-0001Odpoveď na podanie