Komisia rozhodcov
Členovia
Marián Ružbarský
Ján Fašung
Tibor Jančovič
Tajomníci
Rozhodnutia
SFZ-KR-2019/2020-0033Odpoveď na žiadosť
SFZ-KR-2019/2020-0032Cestovné náhrady delegovaných osôb
SFZ-KR-2019/2020-0031Odpoveď na podanie
SFZ-KR-2019/2020-0030II.LSD-U19_platba za delegované osoby (DZ)
SFZ-KR-2019/2020-0029II.LSD-U19_platba za delegované osoby (DZ)
SFZ-KR-2019/2020-0028II.LSD-U19_platba za delegované osoby (DZ)
SFZ-KR-2019/2020-0027II.LSD-U19_platba za delegované osoby (DZ)
SFZ-KR-2019/2020-0026II.LSD-U19_platba za delegované osoby (DZ)
SFZ-KR-2019/2020-0025II.LSD-U19_platba za delegované osoby (DZ)
SFZ-KR-2019/2020-0024II.LSD-U19_platba za delegované osoby (DZ)
SFZ-KR-2019/2020-0023II.LSD-U19_platba za delegované osoby (DZ)
SFZ-KR-2019/2020-0022II.LSD-U19_platba za delegované osoby (DZ)
SFZ-KR-2019/2020-0021II.LSD-U19_platba za delegované osoby (DZ)
SFZ-KR-2019/2020-0020II.LSD-U19_platba za delegované osoby (DZ)
SFZ-KR-2019/2020-0019II.LSD-U19_platba za delegované osoby (DZ)
SFZ-KR-2019/2020-0018II.LSD-U19_platba za delegované osoby (DZ)
SFZ-KR-2019/2020-0017II.LSD-U19_platba za delegované osoby (DZ)
SFZ-KR-2019/2020-0016II.LSD-U19_platba za delegované osoby (DZ)
SFZ-KR-2019/2020-0015II.LSD-U19_platba za delegované osoby (DZ)
SFZ-KR-2019/2020-0014SP_4.kolo_platba za delegované osoby
SFZ-KR-2019/2020-0013SP_3.kolo_platba za delegované osoby
SFZ-KR-2019/2020-0012SP_4.kolo_platba za delegované osoby
SFZ-KR-2019/2020-0011SP_4.kolo_platba za delegované osoby
SFZ-KR-2019/2020-0010SP_2.kolo_platba za delegované osoby
SFZ-KR-2019/2020-0009Odpoveď na námietku
SFZ-KR-2019/2020-0008Odpoveď na podanie
SFZ-KR-2019/2020-0007Odpoveď na podanie
SFZ-KR-2019/2020-0006Odpoveď na podanie
SFZ-KR-2019/2020-0005Odpoveď na podanie
SFZ-KR-2019/2020-0004Odpoveď na sťažnosť
SFZ-KR-2019/2020-0003Prezidentský pohár-1.kolo_platba za delegované osoby
SFZ-KR-2019/2020-0002SP_1.kolo_platba za delegované osoby
SFZ-KR-2019/2020-0001Odpoveď na podanie