Komisia rozhodcov
Členovia
Marián Ružbarský
Ján Fašung
Tibor Jančovič
Tajomníci
Rozhodnutia
SFZ-KR-2015/2016-0020Odpoveď na podanie
SFZ-KR-2015/2016-0019Odpoveď na sťažnosť
SFZ-KR-2015/2016-0018Odpoveď na podanie
SFZ-KR-2015/2016-0017Odpoveď na námietku
SFZ-KR-2015/2016-0015Odpoveď na sťažnosť
SFZ-KR-2015/2016-0014Odpoveď na sťažnosť
SFZ-KR-2015/2016-0013Odpoveď na sťažnosť
SFZ-KR-2015/2016-0012Odpoveď na sťažnosť
SFZ-KR-2015/2016-0011Odpoveď na pochvalu
SFZ-KR-2015/2016-0010Odpoveď na sťažnosť
SFZ-KR-2015/2016-0009Odpoveď na sťažnosť
SFZ-KR-2015/2016-0008Delegované osoby na stretnutie DoxxBet ligy
SFZ-KR-2015/2016-0007Delegované osoby na stretnutie DoxxBet ligy
SFZ-KR-2015/2016-0006Delegovaná osoba na stretnutie SC
SFZ-KR-2015/2016-0005Delegovaná osoba na stretnutie SC
SFZ-KR-2015/2016-0004Odpoveď na sťažnosť
SFZ-KR-2015/2016-0002Odpoveď na sťažnosť
SFZ-KR-2015/2016-0001Odpoveď na sťažnosť