Športovo-technická komisia
Členovia
Ján Panák
František Nagy
Ján Šuniar
Ján Onofrej
Tajomníci
Rozhodnutia
SFZ-STK-2017/2018-0362zmena termínu stretnutia
SFZ-STK-2017/2018-0358zmena termínu stretnutia
SFZ-STK-2017/2018-0357zmena termínu stretnutia
SFZ-STK-2017/2018-0356zmena termínu stretnutia
SFZ-STK-2017/2018-0355zmena termínu stretnutia
SFZ-STK-2017/2018-0354zmena termínu stretnutia
SFZ-STK-2017/2018-0353zmena termínu stretnutia
SFZ-STK-2017/2018-0352zmena termínu stretnutia
SFZ-STK-2017/2018-0351zmena termínu stretnutia
SFZ-STK-2017/2018-0350zmena termínu stretnutia
SFZ-STK-2017/2018-0349zmena termínu stretnutia
SFZ-STK-2017/2018-0348zmena termínu stretnutia
SFZ-STK-2017/2018-0347zmena termínu stretnutia
SFZ-STK-2017/2018-0346zmena termínu stretnutia
SFZ-STK-2017/2018-0345zmena termínu stretnutia
SFZ-STK-2017/2018-0344zmena termínu stretnutia
SFZ-STK-2017/2018-0343zmena termínu stretnutia
SFZ-STK-2017/2018-0342zmena termínu stretnutia
SFZ-STK-2017/2018-0341zmena termínu stretnutia
SFZ-STK-2017/2018-0340zmena termínu stretnutia
SFZ-STK-2017/2018-0339zmena termínu stretnutia
SFZ-STK-2017/2018-0338zmena termínu stretnutia
SFZ-STK-2017/2018-0337zmena termínu stretnutia
SFZ-STK-2017/2018-0336zmena termínu stretnutia
SFZ-STK-2017/2018-0335zmena termínu stretnutia
SFZ-STK-2017/2018-0334zmena termínu stretnutia
SFZ-STK-2017/2018-0333zmena termínu stretnutia
SFZ-STK-2017/2018-0332zmena termínu stretnutia
SFZ-STK-2017/2018-0331zmena termínu stretnutia
SFZ-STK-2017/2018-0330zmena termínu stretnutia
SFZ-STK-2017/2018-0329zmena termínu stretnutia
SFZ-STK-2017/2018-0328zmena termínu stretnutia
SFZ-STK-2017/2018-0327zmena termínu stretnutia
SFZ-STK-2017/2018-0326zmena termínu stretnutia
SFZ-STK-2017/2018-0325zmena termínu stretnutia
SFZ-STK-2017/2018-0324zmena termínu stretnutia
SFZ-STK-2017/2018-0323zmena termínu stretnutia
SFZ-STK-2017/2018-0322zmena termínu stretnutia
SFZ-STK-2017/2018-0320zmena termínu stretnutia
SFZ-STK-2017/2018-0319zmena termínu stretnutia
SFZ-STK-2017/2018-0317zmena termínu stretnutia
SFZ-STK-2017/2018-0316zmena termínu stretnutia
SFZ-STK-2017/2018-0315zmena termínu stretnutia
SFZ-STK-2017/2018-0314zmena termínu stretnutia