Športovo-technická komisia
Členovia
Ján Panák
František Nagy
Ján Šuniar
Ján Onofrej
Tajomníci