Komora pre riešenie sporov
Členovia
Jaroslav Čollák
Marcel Dolobáč
Ladislav Jakubec
Marek Majtán
Tajomníci
Rozhodnutia
SFZ-KPRS-2018/2019-0003Poplatok za začatie konania vo veci KS-O/7/2018
SFZ-KPRS-2018/2019-0002Poplatok za začatie konania vo veci KS-O/2/2018
SFZ-KPRS-2018/2019-0001Poplatok za začatie konania vo veci KS/8/2018